Như
các bạn đã biết Facebook đã bị chặn bởi các ISP tại Việt Nam. Hiện nay
cũng có các cách vào facebook như thiết lập DNS, dùng proxy hay các phần
mềm như UltraSurf, Ghostsurf nhưng hầu hêt là đều có những rắc rối nhất
định như tốc độ chậm, phải dùng giao thức https..vv.. Nay mình giới
thiệu các bạn một cách vào facebook một cách dễ dàng nhất bằng phần mềm Hotspot Shield.

Hotspot Shield
là một chương trình VPN client miễn phí. Nó kết nối máy tính chúng ta
với một mạng riêng ảo và các dữ liệu được mã hóa để bảo đảm vấn đề bảo
mật. Máy tính sẽ dùng 1 IP của US để kết nối vào mạng với tốc độ không
hề thay đổi như không dùng Hotspot Shield