DIỄN ĐÀN LỚP XDD48ĐH2-ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM


GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG

Share
  avatar
  duc_vmu
  Admin
  Admin
  Bài viết : 553
  Điểm : 970
  Cảm ơn : 198
  Tham gia : 2010-08-25

  GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG

  Post by duc_vmu on 27/5/2011, 6:25 pm

  GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG
  PHẦN I
  LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN
  THI CÔNG XÂY DỰNG
  PHẦN II
  THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG VÀ TỔ CHỨC
  CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

  TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
  [1] Phạm Huy Chính (2005), Cung ứng kỹ thuật thi công xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội.
  [2] GS.TS. Nguyễn Huy Thanh (2003), Tổ chức xây dựng công trình, NXB Xây dựng, Hà Nội.
  [3] TS. Nguyễn Đình Thám, Ths. Nguyễn Ngọc Thanh (2004), Tổ chức xây dựng 1_Lập kế
  hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  [4] PGS.TS. Trịnh Quốc Thắng (2004), Tổ chức xây dựng 2_Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức
  công trường xây dựng, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  [5] Ths. Nguyễn Văn Ngọc (2000), Hướng dẫn đồ án môn học Tổ chức thi công xây dựng,
  Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng.
  [6] GS. Trần Trung Ý (1991), Tổ chức xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
  [You must be registered and logged in to see this link.]